späť

EINPARK Office & Residence / novostavba

Bratislava
Prihlasovateľ: CORWIN Sk, a.s.

stavba16

Objekty polyfunkčného centra sa skladajú z dvoch hlavných hmôt a spájajúcej podzemnej časti. V prvej horizontálnej sedempodlažnej hmote sa na prízemí nachádzajú vstupy do budovy, obchody, služby, stravovacie zariadenia a administratíva. Druhá devätnásťpodlažná vertikálna budova je určená na bývanie. Projekt EINPARK je priamo napojený na diaľnicu a MHD. Administratívna budova je spojená s lávkou pre cyklistov a peších ponad diaľničný obchvat D1.

stavba16
späť