späť

Mlynská Nova / budova/ novostavba

Košice
Prihlasovateľ: Východoslovenská energetika Holding, a.s.

stavba12

Navrhovaný šesťpodlažný objekt je pôdorysne členitého tvaru. Budova je vyvážená po funkčnej aj estetickej stránke. Industriálny dizajn zmäkčuje použitie tehly a prírodného dreva. Vonkajšie terasy so zeleňou sa nachádzajú na každom poschodí. Komfort získava tiež vďaka vykurovaniu a chladeniu aktívnym betónovým jadrom. Strecha spĺňa požiadavky ekodizajnu.

stavba12
späť