späť

Antracit Point / rekonštrukcia

Považský Chlmec
Prihlasovateľ: ANTRACIT PROPERTY, s.r.o.

stavba11

Koncept je založený na hmotovej adícii pridaných kubusových častí, ale tiež čiastkovej eliminácii hmoty v nároží. Riešenie podporilo použitie zaujímavých fasádnych materiálov a farieb. Adícia aj eliminácia vytvárajú akcent a žiadaný „nepokoj“ v monotónnej schéme pôvodnej stavby. Takmer všetky fasády objektu sú obkladané predsadeným dreveným alebo kovovým fasádnym obkladom. Vysunutá konzola je expresívna a elegantná. Priestory, ktoré takto vznikli, slúžia ako multifunkčné oddychové centrum pre zamestnancov firmy.

stavba11
späť