späť

Jurkovičova Tepláreň / budova / rekonštrukcia

Bratislava
Prihlasovateľ: SKY PARK Offices s.r.o.

stavba10

Budova Jurkovičovej Teplárne, národnej kultúrnej pamiatky, pozostáva celkovo zo šestich nadzemných podlaží. Pôvodné veľkorysé haly umožnili vstavanie ďalších nových nadzemných podlaží. Átrium v kotlovej hale je ukončené svetlíkom s dominantnými násypníkmi cez výšku všetkých podlaží. Návrh rešpektuje pôvodnú konštrukčnú a priestorovú skladbu stavby. Delí sa na turbínovú a kotlovú halu. Strechu kotlovej haly tvorí väzníková sústava, trapézový plech, nadbetonávka a tepelná izolácia. Rekonštrukcia pamiatky zachovala rôzne pôvodné prvky a materiály, ktoré boli opätovne využité. Zachovaný bol aj pôvodný prepravníkový žeriav či autentické násypníky uhlia, ktoré dnes tvoria dominantu interiéru objektu.

stavba10
späť