späť

Polyfunkčný komplex Rudiny II / budova / novostavba

Žilina
Prihlasovateľ: KAMI PROFIT s.r.o.

stavba9

Výnimočnosť stavby Polyfunkčný komplex Rudiny II spočíva v jej komplexnosti z urbanistického, architektonického, stavebného aj funkčno-prevádzkového hľadiska. Objekty bytových domov a garáží pozostávajú konštrukčne zo železobetónovej monolitickej konštrukcie s prievlakovými stropmi a stĺpmi. Majú šesť až deväť nadzemných podlaží. Prízemie slúži na obchodnú prevádzku a technické zázemie bytových domov, poschodie na parkovanie vozidiel a ostatné časti na bývanie. Nechýbajú tu miesta pre nerušené stretávanie obyvateľov vo vnútrobloku so zeleňou, lavičkami a fontánou.

stavba9
späť