späť

Prístavba pavilónu školy Trnava / budova / novostavba

Trnava
Prihlasovateľ: Mesto Trnava

stavba8

Prístavba pavilónu školy stojí na mieste pôvodnej budovy, ktorá bola na začiatku stavebných prác asanovaná. Dispozične je objekt rozdelený na tri základné prevádzkové celky, konkrétne na časť s učebňami, jedálenskú časť a časť kuchyne so zázemím. Časť budovy s učebňami je prepojená s jestvujúcou budovou základnej školy cez navrhovanú spojovaciu chodbu, následne cez vnútorné schodisko sú prístupné učebne. Táto časť budovy má samostatný vstup z exteriéru cez schodisko a takisto je k časti s učebňami na druhom nadzemnom podlaží navrhnuté aj oceľové požiarne schodisko ako druhý únikový východ. Jedálenská a kuchynská časť majú samostatné dva vstupy.

stavba8
späť