späť

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka / novostavba / inžinierska stavba

Žilina
Prihlasovateľ: Doprastav, a.s.

stavba7

Diaľničný úsek Dl Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka vytvára komfortnú komunikáciu európskeho koridoru pre bezpečnú a plynulú jazdu. Účelom a cieľom stavby je dobudovať základný ťah Dl, ktorý je súčasťou celoštátnej cestnej siete. Po ukončení výstavby úseku diaľnice Dl sa vytvoria podmienky na podstatné odľahčenie dopravy, a tým sa prispeje k vytvoreniu lepších životných podmienok pre Dolný Hričov a predovšetkým Žilinu. Predmetný úsek diaľnice Dl zahŕňa spolu 218 stavebných a technologických objektov.

stavba7
späť