späť

RAJ ZDRAVIA / budova / rekonštrukcia

Bratislava
Prihlasovateľ: Bohdal s.r.o.

stavba5

Predmetom projektu je prístavba, prestavba a nadstavba administratívnej budovy. Hlavnou vnútornou vertikálnou komunikačno-orientačnou osou je kruhová hala prechádzajúca cez všetky podlažia, ktorá tvorí centrálny orientačný a komunikačný bod. Vstup je akcentovaný zasklenou fasádou spolu s pergolou umocnenou portálom z umelého kameňa. V portáli je umiestnený okrasný geometrický tvar v podobe Šrí jantry. Je vyrobený z tenkých nerezových profilov. Pred hlavným vstupom do budovy je okrasný park s bohatou zeleňou. Zelený trávnik sa nachádza aj na streche garáže, ktorá je uspôsobená ako letná terasa reštaurácie.

stavba5
späť