späť

D1 Prešov západ - Prešov juh / novostavba / inžinierske stavby

Prešov
Prihlasovateľ: EUROVIA SK, a. s.

stavba3

Osemkilometrový úsek diaľnice D1 je súčasťou dopravného koridoru na trase Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod. Trasa diaľnice je navrhnutá s ohľadom na reliéf územia a dopravné podmienky napojenia na existujúcu komunikačnú sieť. Najrozsiahlejšou časťou je samotná diaľnica D1. Začiatok má situovaný v mimoúrovňovej križovatke Prešov západ s plynulým priestorovým napojením na úsek Svinia – Prešov západ. Údolie potoka Vydumanec križuje diaľnica D1 mostným objektom situovaným v najvyššej úrovni mimoúrovňovej križovatky. Súčasťou stavby je aj tunel Prešov a jeho časti.

stavba3
späť