späť

Kalvársky most / novostavba / inžinierska stavba

Nitra
Prihlasovateľ: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.-organizačná zložka Slovensko

stavba2

Most je určený len pre cyklistov, má dĺžku 49 metrov a šírku 4 metre a je osvetlený LED svetlami situovanými v držadle zábradlia. Výškové vedenie komunikácie a hladina veľkej vody vyústili do návrhu oblúkovej konštrukcie mosta. Z oboch nábreží sa tak zachoval voľný výhľad na historický stred mesta Nitra. Mostovka je zavesená na sklonené oblúky, ktorými konštrukcia získava moderný a dynamický vzhľad. Možným trhlinám v betónovej mostovke zabraňujú dodatočne predopnuté káble v krajných nosníkoch.

stavba2
späť