späť

Rezidenčný komplex Seberiniho / budova

Bratislava
Prihlasovateľ: HORNEX, a.s

stavba1

Do existujúcej štruktúry bratislavského Ružinova boli ako zjednocujúci prvok vložené tri objekty na spoločnej podzemnej platforme garáží.Koncepcia celého súboru je postavená na protiklade plnej plochy bielych omietnutých fasádnych stien a hlbokej štruktúrovanej zóny lineárnych loggií v kontrastnom tóne antracitovej šedej, rytmicky doplnenej o farebné akcenty deliacich stien béžovej farby. Racionálnu horizontalitu loggií oživuje sústava vertikálnych mobilných hliníkových paravánov, ktoré na preslnených fasádach vytvárajú bytom príjemne zatienené exteriérové pobytové plochy. K obytnej prívetivosti prispieva aj prirodzený tón dreva na podlahách loggií.

stavba1
späť